Adatkezelési nyilatkozat

A www.loyalty.esthetics.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője a(z) Medicontur Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: Magyarország 1113 Budapest, Daróczi utca 80., 2. em.)

Amennyiben a(z) Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati osztályunkkal.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2016. október 14. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

ADATKÉRÉS

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:

  • neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét; telefonszámát
  • személyes érdeklődésére vonatkozó információk;
  • demográfiai adatok;

A KEZELT ADATOK KÖRE

A regisztrációnál és profil oldalon rögzített adatokat a Medicontur Kft. marketing célokra használja fel. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az esthetics@medicontur.hu e-mail címen.

A regisztráció elküldésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait tároljuk, annak érdekében, hogy kedvezményeit igény bevehesse vagy az ajándék terméket kézhez kaphassa.

A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A Weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés, a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók, valamint és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

  • ajándék termékek eljuttatásához a megadott címre
  • hírleveleink eljuttatásához;
  • belső nyilvántartásához;
  • kedvezmények igénybe vételéhez

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon, vagy levélben veheti fel a Felhasználóval.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat harmadik fél számára nem adja ki, kivétel, ha az adatok átadása a rendelés teljesítéséhez szükséges (pl. a postának a szállításhoz).

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

KEZELŐLAPON SZEREPLŐ ADATOKKAL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZEMPONTOK

A kezelőlapon kitöltött adatok semmilyen formában nem kerülnek eltárolásra az Üzemeltető rendszerében, még naplózás szintjén sem.

A kezelőlapon található adatok email csatolmányként kerülnek továbbításra az orvos által megadott email címre, PDF formátumban. A kitöltött PDF dokumentumok fizikailag nem lesznek tárolva az Üzemeltető szerverein.

A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: Magyarország 1113 Budapest, Daróczi utca 80., 2. em.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (székhely: Magyarország 1113 Budapest, Daróczi utca 80., 2. em.), illetve a(z) esthetics@medicontur.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Üzemeltető a személyes adatokat a MarkCon Informatikai Kft. (7623 Pécs, Módé Fülöp utca 33., www.markcon.hu) szervererein tárolja. Kivételt képeznek a kezelőlapon megadott adatok, melyek semmilyen formában nem kerülnek tárolásra a MarkCon Informatikai Kft. (7623 Pécs, Módé Fülöp utca 33., www.markcon.hu) rendszerében.

Vissza